Program lojalnościowy

Załącznik numer 1 - Organizator Programu Lojalnościowego, data rozpoczęcia i data zakończenia

  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Gabinet Ingenium Katarzyna Szymańska , Św.Marcin 24 , 61-805 Poznań , email: info@gabinetingenium.pl
  2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2014-12-01
  3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
  4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego: https://gabinetingenium.versum.com/account/sign_in